Política de privadesa

Avís legal

 

 

En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic a continuació es declara www.santfrancesc.rest com a pàgina web gestionada per Sant Francesc Restaurant amb NIF 77785096Q i raó social en Plaça Sant Francesc, s/n – 43400 Montblanc – Tarragona – Espanya.

Responsabilitat

Tota persona que accedeixi a aquesta pàgina web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

Sant Francesc Restaurant s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a la seva pàgina web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc el qual efectuarà a més parades periòdiques per manteniments tècnics. A més, Sant Francesc Restaurant es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la pàgina web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació a la pàgina web de Sant Francesc Restaurant.

Ús de Cookies

La pàgina web de Sant Francesc Restaurant pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d’una tècnica usada de manera habitual en Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades a la pàgina web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del pàgina web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que Sant Francesc Restaurant no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, Sant Francesc Restaurant es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit pàgina web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Protecció de dades personals

Sant Francesc Restaurant compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i altra normativa vigent a cada moment, i vés-la per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Política anti-spam

Sant Francesc Restaurant es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com “spam”, així mateix es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives.

Per tant, Sant Francesc Restaurant. garanteix a l’usuari al fet que en cap concepte les dades personals recollits a la pàgina web seran cedits, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

Per les mateixes raons, el procés de registre no ha de ser utilitzat per inscriure adreces de correu de persones alienes sense el consentiment exprés de les persones afectades. www.santfrancesc.rest implementa com contramedida a aquesta pràctiques una llista de correu de tipus double opt-in que necessita la confirmació explicita per part del titular del compte de correu electrònic indicada com a adreça de subscripció, abans de rebre comunicacions per correu electrònic.

En el cas que així i tot un usuari rebi comunicacions d’aquesta pàgina web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen en la pròpia comunicació.

A més, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte que es manté a la pàgina web, tant per comunicar el succeït com per sol·licitar l’eliminació immediata de les seves dades del nostre sistema.

Allotjament de dades

Per raons tècniques i de qualitat de servei, el blog www.santfrancesc.rest es troba allotjat en els servidors de l’empresa 1and1 (política de privadesa). Per les raons similars, la prestació del servei de subscripció per correu electrònic i enviament de newsletter s’efectua des de les instal·lacions de l’empresa MailChimp (política de privadesa). Aquesta última és d’origen estadunidense amb instal·lacions que se situen en aquest mateix país.

Tant 1and1 com Mailchimp es troben adherides als principis de “Port Segur” (Safe Harbor), d’acord amb la Decisió 2000/520/CE de la Comissió de 26 de juliol de 2000 el que les converteix entitats amb un nivell adequat de protecció a l’efecte de la LOPD.

Google Analytics

Google Analytics és un servei anàlisi de dades estadístiques prestat per l’empresa Google (política de privadesa). www.santfrancesc.rest utilitza aquest servei per realitzar un seguiment de les estadístiques d’ús del mateix.

Google Analytics utilitza cookies per ajudar a la pàgina web a analitzar dades estadístiques sobre l’ús del mateix (nombre de visites totals, pàgines més vistes, etc.). La informació que genera la cookie (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de generar informació estadístiques sobre l’ús de www.santfrancesc.rest, Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del que disposi Google. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l’hi requereixi la legislació, o quan dites terceres processin la informació per compte de Google.

Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, de fer-ho, limitarà la plena funcionabilidad de www.santfrancesc.rest. En utilitzar aquesta pàgina web, dóna el seu consentiment al tractament d’informació per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

Feedburner

www.santfrancesc.rest utilitza FeedBurner com a gestor de subscripcions al feed, sota la política de privadesa de Google abans esmentada. Sant Francesc Restaurant. utilitza FeedBurner per servir a l’usuari els arxius XML que corresponen al contingut del feed i visualitzar, si escau, actualitzacions del blog en ells. Feedburner fa un tractament d’adreces IP durant aquest procés similar a l’anteriorment descrit per al cas de Google Analytics els detalls del qual es poden consultar en la política de privadesa abans esmentada.

Consentiment al tractament de les dades personals de l’usuari

En el marc de les seves activitats, www.santfrancesc.rest disposa de la possibilitat de registre d’usuaris per a l’enviament de comunicacions per correu electrònic, efectuar comentaris en el blog i enviar missatges a través del formulari de contacte.

L’usuari mitjançant els actes de subscripció al blog, la realització comentaris o el formulari de contacte estarà donant el seu consentiment exprés al tractament dels personals proporcionats segons el que es disposa en l’article 6 de la LOPD. L’usuari podrà exercir els seus drets en els termes disposats per l’article 5 de la LOPD.

Aquests mateixos actes impliquen així mateix el consentiment exprés de l’usuari a la transferència internacional de dades que es produeix en termes de la LOPD a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors a dalt esmentats.

Les dades de caràcter personal sol·licitats en aquestes activitats, quedaran incorporats a un fitxer la finalitat del qual és la comunicació de novetats relatives a la pàgina web de www.santfrancesc.rest actuant com a responsable del fitxer Sant Francesc Restaurant Els camps marcats amb asterisc són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no s’aporten aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercitar els drets que s’indiquen a l’apartat relatiu als Drets de l’usuari.

Drets de l’usuari

De conformitat amb l’establert en l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que la finalitat exclusiva de la base de dades de registre és l’enviament d’informació sobre novetats relacionades amb la pàgina web www.santfrancesc.rest. Únicament els titulars tindran accés a les seves dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

D’acord amb el que es disposa en la LOPD, l’usuari a qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició davant Sant Francesc Restaurant.

Per facilitar l’exercici d’aquests drets es facilita en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en l’eliminació immediata de les dades personals de l’usuari de la nostra base de dades.

Propietat Intel·lectual i ús dels continguts

La pàgina web www.santfrancesc.rest, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de Sant Francesc Restaurant. o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

www.santfrancesc.rest atorga a l’usuari una llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 els termes exactes del qual es poden consultar en aquest enllaç.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de Sant Francesc Restaurant serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a Sant Francesc Restaurant. i que poguessin aparèixer a la pàgina web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, Sant Francesc Restaurant compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en ella desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.

info@santfrancesc.rest